AKTIVITETSPLAN IDRETTSSKOLEN

MÅLSELV IL - KARLSTAD 5-7 år

 HØST 2013/ VÅR 2014

 

MOEN STADION MANDAGER uke 40,41: Kl.17.30-18.15

POLARBADET TIRSDAGER uke 43,44 og 45: Kl. 18.00 – 19.00

PÅ SKOLEN ONSDAGER uke 42,46 til og med uke 5: Kl. 18.00 – 18.45

 

UKE/DAG

AKTIVITET

STED

ANSVARLIG

40

Friidrett

Moen Stadion

Yvonne/Lena

41

Lena/Yvonne

42

Lek i sal

Gymsalen, skolen

Trude/Beate

43

Badeaktiviteter

Polarbadet

Hvert barn har sine foreldre/foresatte med

44

"

45

"

"

46

Dans

Gymsalen

Trude/Beate

47

Turn

Beate/Trude

48

Sangleker

Lena/Yvonne

49

Lek/julekos

"

Yvonne/Lena

J JULEFERIE J

2

Balltilvenning

Gymsalen, skolen

Lena/Yvonne

3

Ball

Lena/Yvonne

4

Hinderløype

"

Beate/Trude

5

Dans

"

Trude/Beate

6

Lek i sal

"

Yvonne/Lena

7-14

Onsdagsrenn

Lysløypa. skolen

Skigruppa

15

Premieutdeling

Gymsalen, skolen

Skigruppa

17

Avslutning

Felles med Olsborg

Alle aktivitetsledere