Tuesday, 19 March 2019 7:00:

Hovedlaget: Årsmøte Målselv IL

Årsmøtedokumenter

Arsmelding_Barneidretten_2018.docx

Årsmelding_Fotball_2018.docx

Arsmelding_Friidrett_2018.docx

Arsmelding_Hovedlaget_Malselv_IL_2018.docx

Arsmelding_Klatring_2018.docx

Arsmelding_O-gruppa_2018.pdf

Arsmelding_Ski_2018.docx

Arsmelding_Skihytta_2018.docx

Arsregnskap_2018_Fotball.xlsx

Årsregnskap_2018_og_Budsjett_2019_Friidrett.xlsx

Arsregnskap_2018_og_Budsjett_2019_Hovedlaget.xlsx

Arsregnskap_2018_og_Budsjett_2019_Idrettsskolen.xlsx

Arsregnskap_2018_og_Budsjett_2019_Orientering.xlsx

Arsregnskap_2018_og_Budsjett_2019_Skihytta.xlsx

Arsregnskap_2018_og_budsjett_2019_Skigruppa.xlsx

Forslag_til_medlemskontigent_Malselv_IL_2019.docx

Lov_norm_for_Malselv_IL_vedtatt_15feb_2016.pdf

Revisjonsberetning_Hovedlaget_Malselv_IL_2018.pdf

Revisjonsberetning_O-gruppa_2018.pdf

Revisjonsberetning_Skigruppa_2018.pdf

Revisjonsberetning_Skihytta_2018.pdf

Saksliste_Arsmtet_Malselv_IL_19mars_2019.docx

Valg_Barneidretten_2019.docx

Valg_Fotball_2019.docx

Valg_Hovedlaget_2019_Malselv_IL.docx

Valg_Klatring_2019.docx

Valg_O-gruppa_2019.pdf

Valg_Skigruppa_2019.docx

Valg_friidrett_2019_Malselv_IL.docx

Innkalling

Det innkalles til årsmøte i Målselv IL tirsdag 19.mars 2019 kl.1900.

Årsmøte avholdes i kantina på kommunehuset på Moen.

Det vil bli behandlet vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 5. mars 2019. Sakene kan sendes på e-post til hovedlaget@malselv-il.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet på idrettslagets internettside; https://malselv-il.no

Det kommer til å være lett servering.

Velkommen på årsmøtet!

Med idrettslig hilsen

Styret i Målselv IL.

v/leder Gunnar Eriksen Leiråmo

Location 

Kommunehuset, Moen