I boksen under for Aktivitetsinformasjon blir det bla lagt ut oppdatert bruksplan for Målselv Arena. Planen vil trer i kraft fra ila April/Mai mnd 2018 .

Organisert trening og oppsatte kamper har prioritet fremfor annen uorganisert trening og treningskamper.

Sportslig utvalg kommer med oppdatert bruksplan for sesongen før sesongstart 2018.