Barnefotball

- Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet

- Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna

- Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives 

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene. - Trenerne skal vite hvordan klubben tilrettelegger for å få til gode rammebetingelser for spillerne, årsenheten og årsenhetene rundt

- Trenerne skal i sin trenergjerning jobbe for at spillerne, laget og foreldre /forsatte forstår hvor viktig det er at miljøet er mestringsorientert og ikke resultatorientert.

- Trenerne skal kunne gjennomføre god keeperaktivitet for hele laget  

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på gitt aldersnivå. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

- Betydningen av treneren som en god rollemodell

- Treneren som den gode veilederen

- Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen-hvordan tilrettelegge for at flest mulig blir med videre.

- Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene. - Ungdomsfotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben.

 

 Flest mulig- Best mulig

- Å tilrettelegge for de ulike løpene i fotballfamilien

- Årsplanlegging-klubbens og trenerens virkemiddel for å styre lagets og spillernes aktivitet

- Totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon

- Forutsetninger for å nå langt som fotballspiller

 

  • Alle skal få masse touch på ballen!
  • Det er aldri farlig å miste ballen!
  • Bli bedre på det du er god til!