Realisering av Målselv Arena.

Kunstgressbanen på Olsborg ble vedtatt realisert 22.februar 2011. Ferdigstillelse ble foretatt 19.juli 2012. Offisiell åpning av kunstgressbanen ble foretatt 11.august 2012.

Målselv IL Fotballgruppen retter en stor takk til:

Alle private andelskjøpere.

Andelskjøpere fra lokalt næringsliv; Troms Kraft, Patria, Næringshagen i Målselv og Relacom.

Profesjonelle aktører i prosessen for realisering av kunstgressbanen; Målselv Maskin & Transport AS, Kolbjørn Olsen AS, Unisport AS og Målselv kommune.

Sparebank1 Nord Norge og UDI for fantastiske gaver.

Dugnadsgjengen i Målselv IL

Navnet Målselv Arena.

Etter en åpen navnekonkurranse ble det vedtatt at det nye idrettsanlegget og den sosiale arenaen på Olsborg heter Målselv Arena. Dette med virkning fra Årsmøtet 2013 som ble gjennomført 21.februar 2013. Bjørnar Johnsen er den som kom med forslaget, og det tilkommer heder og ære knyttet til det nye navnet på vår fantastiske arena for idrett og glede.

Veibeskrivelse.

Fra E6:

Sving av ved innkjøringen til Olsborg - Følg fylkesveg 854 - Følg skilting til Målselv Arena.

Vei beskrivelse og anleggsinformasjon! (MÅLSELV ARENA = Olsborg fotballbane)

Veibeskrivelse til Olsborg skole.

Slik ser det ut.

 Målselv Arena

Bruksregler.

Bruksreglene for idrettsanlegget er nedfelt i Organisasjons- og sportsplanens vedlegg D2. Se her.

Utleie av kunstgressbanen.

I skoletiden har kommunen disposisjonsrett til kunstgressbanen. Skoletiden er fra klokken 0800-1500.

Utenfor skoletid, ettermiddag, kveldstid og i helgene er det Målselv IL som disponerer anlegget.

Dersom lag og foreninger ønsker å leie anlegget må det sendes skriftlig henvendelse til post@malselv-il.no,

Leieprisene er som følger:

Leie av banen pr kamp: 1500 kr / 2000 kr med garderobe .

Leie av banen pr dag: 2500 kr / 4000 kr hele helgen 

For andre ønsker om leie, kontakt ansvarlig for stadion: Cato Moeng, tlf: 47901316