Styret i orienteringsgruppa består av:

Leder: Brynjar Jørgensen, mob 995 13 641, e-post: bri-haak@online.no

Kasserer: Mari Ann Hansen Brodahl

Sekretær: Gro Kari Hvideberg Hansen

Styremedlem: Ingemar Eriksen

Styremedlem/materialforvalter: Svein Karlsen

 

På Troms orienteringskrets sin hjemmeside finner du informasjon om orientering i Troms.